Aktualności
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Rozpoczynamy zapisy na TUS tel. 723-005-123, biuro@synergia2021.org

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Zajęcia są dedykowane dla dzieci :

  •  z nadpobudliwością i deficytem uwagi
  •  ze spektrum autyzmu (ADS)
  •  dla dzieci z FASD
  •  dla dzieci nieśmiałych
  •  dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym.

W programie zajęć:

  •  integracja w grupie rówieśniczej: wspólna zabawa, nauka komunikowania się z innym dzieckiem, podejmowanie współpracy
  • rozwój emocjonalny- rozumienie świata emocji,
  •  samowiedza – pogłębianie wiedzy na temat siebie i innych, poczucie kompetencji, samoocena
  •  rozwijanie umiejętności społecznych- normy społeczne, asertywność, radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Grupa do 6 osób (grupy wiekowe oraz  kwalifikacji konkretnych trudności).

Ilość spotkań w cyklu: 10.

PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY

Zapraszamy 6-latków na indywidualne zajęcia przygotowujące do szkoły. Oferujemy spotkania z psychologiem, pedagogiem, logopedą a także terapeutą integracji sensorycznej.

Zachęcamy do kontaktu.

tel. 723-005-123, biuro@synergia2021.org