• Szkolenia tematyczne dla rad pedagogicznych/zespołów wychowawczych/zespołów tematycznych – zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem; realizacja w placówce lub w siedzibie Centrum.
  • Warsztaty tematyczne dla grup nauczycieli/wychowawców – zgodnie z zapotrzebowaniem.
  • Konsultacje dla nauczycieli (reagowanie wychowawcze, komunikowanie się, rozwiązywanie konfliktów).
  • Forum Dobrych Praktyk dla nauczycieli klas I-III i IV-VIII, nauczycieli pedagogów, nauczycieli psychologów, nauczycieli – wychowawców.