Oferujemy pomoc psychologiczną dostosowaną do indywidualnych potrzeb (w tym między innymi: psycholog dziecięcy, psycholog młodzieżowy, psycholog zajmujący się studentami i młodymi dorosłymi do 21 roku życia).

Pomoc w następujących formach :

  • Konsultacja/wsparcie/porady psychologiczne;
  • Diagnoza psychologiczna;
  • Wstępna diagnoza pod kątem ADHD/autyzmu i spectrum autyzmu/afazji dziecięcej;
  • Diagnoza ADHD/autyzmu i spectrum autyzmu/afazji dziecięcej;
  • Diagnoza psychologiczna ucznia (poziomu rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalno-społecznego);
  • Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza preferencji w uczeniu się, strategii uczenia się, zainteresowań i uzdolnień;
  • Indywidualna terapia psychologiczna;
  • Grupowa terapia psychologiczna;
  • Psychoterapia dla nastolatków i młodych dorosłych (w tym studentów);
  • Pakiet kryzysowy.