Agata Orzeł – Żukowska

Agnieszka Orzeł

Pracuję na stanowisku psychologa w placówkach oświatowych nieprzerwanie od 1992 r. Obecnie jestem zatrudniona w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie. Ukończyłam studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1992 roku, jestem również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu terapii rodzin organizowanych pod kierownictwem prof. Bogdana de Barbaro. Odbyłam liczne szkolenia z zakresu diagnozy dziecka i rodziny, psychoterapii w nurcie systemowym, poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym, jestem mistrzem NLP.

W pracy zawodowej zajmuję się diagnozą trudności emocjonalnych, najczęstszych zaburzeń rozwojowych dzieci (dysharmonie rozwojowe, opóźnienia rozwojowe, ADHD) oraz psychoterapią dziecka i rodziny. Pracuję w podejściu eklektycznym, dostosowanym do konkretnego pacjenta i rodziny.

Aleksandra Potysz-Rzyman

Psycholożka, socjolożka (Uniwersytet Jagielloński). Uczestniczyła w licznych formach doskonalenia z zakresu psychologii klinicznej, diagnozy i wspierania dzieci i młodzieży, terapii pedagogicznej, rozwijania kreatywności oraz kursy trenerskie. Interesuje się zagadnieniami związanymi z neuropsychologią i efektywnym uczeniem się. Posiada doświadczenie w pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej, organizacjach pozarządowych i firmach szkoleniowych. instruktorka harcerska w stopniu harcmistrzyni.

Agnieszka Wolak

Psycholog, neuroterapeuta, trener umiejętności społecznych.
Psychologię, oraz studia podyplomowe w zakresie terapii zaburzeń rozwojowych, ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczyła w licznych szkoleniach specjalistycznych w dziedzinie diagnozy i terapii psychologicznej oraz neuroterapii (EEG-bifeedback). Współpracowała z pracowniami testów psychologicznych, uczestnicząc w standaryzacji i normalizacji testów badających rozwój dziecka. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła w pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni zdrowia psychicznego oraz współpracując z przedszkolami i szkołami. Diagnozuje trudności i zaburzenia rozwojowe, głównie dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Prowadzi terapię indywidualną i grupową oraz konsultacje i wsparcie psychologiczne dla rodziców.

Małgorzata Wolska

Psycholożka, terapeutka integracji sensorycznej. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i rodzicami
w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajmuje się diagnozowaniem rozwoju dziecka oraz wsparciem rodziców w oddziaływaniach wychowawczych. Udziela pomocy psychologicznej w formie spotkań indywidualnych oraz grupowych. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności w zakresie metod diagnostycznych oraz terapeutycznych.

Magdalena Kubacka

Jestem psychologiem dziecięcym, trenerem umiejętności społecznych i diagnostą. Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz liczne formy doskonalenia z zakresu diagnozy i wsparcia psychologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach oświatowych m.in. Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci z Afazją. Obecnie pracuję w  Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.
W pracy zawodowej zajmuję się diagnozą psychologiczną dzieci od okresu niemowlęctwa, diagnozą trudności emocjonalnych oraz wsparciem psychologicznym dla dzieci i nastolatków. Metody pracy dostosowane do konkretnych potrzeb pacjentów. 

MATYLDA BOROWSKA

psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w pracy z dzieckiem i jego rodziną. Oprócz działalności diagnostycznej prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia wspierające rozwój przedszkolaków, zajmuje się też wspieraniem rodziców w wychowaniu dzieci i stymulowaniu ich rozwoju prowadząc warsztaty i udzielając porad.